Adviesbureau Spoorzicht zet in haar projecten en opdrachten van oudsher sterk in op doen. Het bureau opereert als netwerkorganisatie: lokaal, laagdrempelig, doelgericht en informeel. De cultuur van een café -Café Spoorzicht in Wijhe waarin Wim Boerkamp is opgegroeid- vormt een inspiratiebron. De werkwijze is activistisch. Het gaat daarbij om haalbare innovaties in de praktijk van alle dag. Zie voor de record projecten en opdrachten vanaf 2001 het tabblad opdrachten.

De schat aan ervaringen op dit specifieke terrein biedt nieuwe aanknopingspunten: kennisontwikkeling, publieke meningsvorming en beleidsbeïnvloeding op dit beleidsterrein. Vanaf 2013 zal hier meer op worden ingezet. Kernvragen zijn: waar zitten de echte belemmeringen om de praktijk van onderwijs & arbeid in het schoolbeleid te verduurzamen? Waarom blijven externe projecten (meer) dan nodig? Hoe rendabel zijn deze? Waarom wordt vrije beleidsruimte in de reguliere opleidingen zo mondjesmaat ingevuld in samenwerking met regionaal bedrijfsleven? Zijn ROC is goed toegerust om de regionale arbeidsmarkt adequaat te bedienen? Hoe maakbaar is het stelsel? Wat kunnen politiek en samenleving hier verbeteren? Zie hiervoor mijn blog.