Adviesbureau Spoorzicht hanteert een aanpak die leidt tot  een gezamenlijk vastgesteld activiteitenplan. Activiteiten kunnen onder meer zijn: docentenstages, gastlessen, promotieactiviteiten voor leerlingen, ontwikkeling praktijkopdrachten en panels (bv. invoering competentiegericht onderwijs, toetsing & afsluiting). Adviesbureau Spoorzicht organiseert het netwerk met bedrijven, begeleidt de invoering én uitvoering. Het vervult daarbij de rol van het geweten, de aanjager en drijver.

De aanpak kenmerkt zich door: de (lokaal, regionaal) gebondenheid, de kleinschaligheid, de korte lijnen, de directe contacten en de bedrijfstakspecifieke aanpak in o.a. in de technische installatiebranche, de bouw, de metaalbewerking en zakelijke dienstverlening. Meer lezen over de werking van dit concept, ga naar BTOLPI.
Vergelijkbare concepten zijn toegepast in de gezondheidszorg, in het kinderwerk en zakelijke dienstverlening.