Adviesbureau Spoorzicht is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van de samenwerking tussen het (beroeps)onderwijs en de wereld van de arbeid (bedrijven en instellingen). Het bureau voert opdrachten uit in diverse sectoren van de arbeidsmarkt, waaronder Zorg & Welzijn, Zakelijke Dienstverlening en Techniek. De opdrachten hebben betrekking op netwerkontwikkeling en op kwaliteitsverbetering.

Altijd staan de volgende doelen centraal: Het onderwijs beter laten aansluiten op de wensen uit de praktijk en het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken voor deelnemers. De aanpak is praktisch en doe-gericht.

Eigenaar is Wim Boerkamp. Hij is onderwijssocioloog en al een groot aantal jaren actief op dit dynamische beleidsterrein. Het bureau werkt met een aantal freelancers, die ook weer op aangrenzende terreinen actief zijn.